תרבות חזותית וחומרית: קורס

נושאים נבחרים בתחום הצורפות עד המאה ה-20

1800127
לידר עינת, פרופ', סמסטר א', יום א', 18:15-19:45
1.0
במסגרת קורסי הנושאים נבחרים ביחס לתכשיטים וצורפות 1+2 ילמדו תמות הקשורות לתחום החל מהעת העתיקה ועד היום, כמו גם שאלות וסוגיות בתפקידיו הצפויים בעתיד. הבחינה ההיסטורית, הרעיונית והחומרית תבנה עבור הסטודנטים בשכבות, מנקודת מבט מגוונות על פי נושאים נבחרים. הנושאים ינותחו ביחס לחומרים, רעיונות, התפתחות המקצוע, השיח סביבו ותפיסות חברתיות וכלכליות הקשורות בו ואליו.