תרבות חזותית וחומרית: קורס

קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקי

2301608
סלה אשר, פרופ', סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
סלה אשר, פרופ', סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
4.0
התוצרים האסתטיים שהתהוו באיטליה הפאשיסטית לא נחקרו בהעמקה עד לעשור האחרון. קורס זה מתכוון לבחון את הקולנוע שנוצר באיטליה עצמה בתקופתו של מוסוליני (1945-1922) ואף לאחר קריסת הפאשיזם האיטלקי. חלקו הראשון של הקורס יוקדש לעידן הפאשיסטי. ייחודה של הדיקטטורה האיטלקית נובע מכך שלמרות שלטון היחיד של מוסוליני לא התהוותה באיטליה רק אמנות מגויסת. דגמים שונים שמשו בערבוביה גם בשיא שנותיה של הדיקטטורה. מהם הדגמים השונים הללו, וממה הושפעו? כיצד הם השתקפו בקולנוע? חלקו השני של הקורס יוקדש לקולנוע האיטלקי שהתהווה לאחר הפאשיזם, תוך התמקדות בניאו-ריאליזם אך גם בקולנוענים שפעלו בשנות השבעים ויצירותיהם הפכו את הקולנוע האיטלקי למיתולוגיה.