תרבות חזותית וחומרית: קורס

קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורה

2600834
גינת עידו, אדר', סמסטר א', יום ב', 12:00-13:30
סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר', סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
2.0
כתיבה מהווה נדבך מרכזי בהבניית התרבות האדריכלית. הכתיבה משמשת אדריכלים, מבקרי אדריכלות והיסטוריונים של אדריכלות בפיתוח המצע התיאורטי לעשייה – בין אם באמצעות מסגור תיאורטי והיסטורי של הרעיונות האדריכליים, ובין אם ביצירת פולמוס ביקורתי אל מול העשייה הוויזואלית והחומרית.הקורס יחשוף את הסטודנטים.יות לסוגות שונות של טקסטים מכוננים באדריכלות המודרנית – מניפסטים, ביקורת אדריכלות, טקסטים מדיטטיביים ועוד. אנו ננתח את הטקסטים במטרה לחשוף את הכלים הרטוריים השונים דרכם התפתח השיח האדריכלי במאה ה-20. הסטודנטים.יות ילמדו לנתח את הקשר (ההיסטורי, התרבותי) בין פרויקטים והצעות אדריכליות לבין טקסטים תיאורטיים וביקורתיים; לנתח את האופן שבו בנויים טקסטים (טיעונים מרכזיים, עמדת הכותב וכיוב'); ולשפוט ולהעריך את האופן בו המנגנונים הרטוריים בטקסטים מסייעים לבניית טיעונים.