תרבות חזותית וחומרית: קורס

תשוקה ויצירה: מבט ביקורתי

2700697
רונאל יואב, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 16:30-18:00
1.0
הקורס יעסוק בייצוגי תשוקה בתרבות המערבית, דרך תיאוריות של ביקורת תרבות מהמאה ה-20. הדיון בתשוקה ייערך מכל הקונטקסטים השונים של המושג: התשוקה הגופנית והאירוטית, התשוקה הפילוסופית, התשוקה הפוליטית - אך בעיקר מתוך התמודדות עם שאלות של יצירה ותשוקה. הקורס יציע תחנות שונות בביקורת התרבות: הוא יתחיל במחשבת התשוקה של אפלטןו, וימשיך למודרניזם ולפוסט מודרניזם, מתוך התבוננות בהגותם של האבות הגדולים: ניטשה, מרקס ופרויד. לאחר מכן עמדות ביקורתיות יותר כמו תפיסת התשוקה של ז'ק לאקאן, רעיון היצירה של מוריס בלאנשו, המחשבה המלנכולית של ולטר בנימין, מחשבת הסובייקט והשיח של מישל פוקו, הפרפורמטיביות של ג'ודית באטלר וז'ק דרידה, אווה אילוז והתשוקה המודרנית, מוכנת התשוקה של ג'ל דלז ופליקס גוואטרי, ושאלות של תשוקה ואותנטיות למול הפוסט מודרניזם.