תרבות חזותית וחומרית: קורס

מבוא לתורת הרשתות

2700702
תמיר בעז, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 10:30-12:00
1.0
הקורס עוסק במבנה הבסיסי של רשת, בסוגים שונים של רשתות: רשתות רגולריות, רשתות רנדומליות ורשתות חסרות סקלה, בתכונות הבסיסיות של הרשת, במעבר אינפורמציה ברשת, במבנים חברתיים שנוצרים, ברשת, ברשת ככלי מחקר במדעי החברה ועוד. הקורס יציג את רשת האינטרנט ופרוטוקולים בסיסיים של תקשורת כדוגמת TCP/IP. הקורס עוק גם בתופעת ההגחה emergent property. אלו תופעות גלובליות המגיחות מעל גבי רשת של יחסםי לוקאליים. הגחה כזאת קיימת גם באורגניזמים חברתיים כמו נמלים דבורים ולהקות דגים. ברשתות נוירונים ההגחה יכולה להסביר תופעות רות בהקשורות לתפיסה, ראייה, תובנה, לימוד ועוד. הקורס יעסוק גם ברשתות נוירונים חישוביות ובמושגים כמו: machine learning, deep learning ועוד.