תרבות חזותית וחומרית: קורס

פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראלית

2700710
רומן דן, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
רונאל יואב, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
ספורט, במובן מסוים, הוא שיח פרוץ. כחוויה או תחום "עממיים", הרשות לדבר עליו נתונה לכולם, ולאף אחד. הקשר העמוק בין אהדה, רגשות וספורט, יחד עם העובדה שרוב חובבי הספורט התנסו במידה כזו או אחרת בתחום, הופכת אותו לתחום "לא מקצועי" בעליל, שמייצר מחשבה לא ביקורתית, אם מצד אוהדים ואם מצד פרשני ספורט מקצועיים לכאורה. הקורס שאנו מציעים יציע ניתוח סוציולוגי ופילוסופי של ספורט, וינסה להתמודד בדיוק עם נקודות העיוורון של השיח על הספורט. הוא יתמודד עם שאלות בנוגע למקור הפילוסופי של תחרות, עבודת צוות והצלחה, ועם האופן שבו קטגוריות אלו קשורות לתפיסת היחיד הנאו-ליברלית בחברה המערבית (ספורט כמטפורה לחיים); הוא יציע ניתוח של שיח הספורט - האוהד, הפרשן והמאמן - וכיצד הוא משקף את התפיסה של החברה על הספורט, וכיצד תפיסה זו מייצרת את הקשר בין עבודה קשה להצלחה. כמו כן, נתמודד עם שאלות של כלכלה, וצבע בספורט, וכיצד המבנה של ה"אהדה" מסתיר ומבליע יחסי ניצול וגזענות. בסיום הקורס נעסוק בדימוי של הספורטאי: כיצד הספורטאי משמש כאייקון מודרני, ומה המשמעות של אייקון זה לשדה האמנותי והפוליטי.הקורס יעבור מעיון בטקסטים ביקורתיים ופילוסופיים - ניטשה, בורדייה, פוקו, אווה אילוז ואדוארד סעיד - למקרי מבחן מתרבות הספורט הישראלית והעולמית. מטרת הקורס תהיה לא רק בחינה עיונית, אלא גם ביסוס מחדש של הקשר בין מחשבה ביקורתית לבין ספורט, ובהמשך לכך פתיחה של האפשרות של ייצוג של הקונפליקטים, המתחים והדימויים של העולם הספורטיבי במחלקות לאמנות ועיצוב בבצלאל.