תרבות חזותית וחומרית: קורס

ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטים

2700713
רוטברד שרון, אדר', סמסטר ל, יום א', 10:00-16:00
2.0
״ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטים״ הוא בראש ובראשונה הזמנה ליוצרים שהם לא-ארכיטקטים להתבונן בארכיטקטורה ולחשוב עליה, ואולי אפילו לעשות ארכיטקטורה. ?הקורס מיועד לסטודנטיות וסטודנטים מהשנה השלישית מכל מחלקות האקדמיה המתעניינים בשאלות הקשורות בסביבה, מקום, מרחב או בנייה. במהלך ה??קורס?? יקבלו הסטודנטים כלים תיאורטיים ושימושיים להתבוננות ולדיון בארכיטקטורה ויתנסו בעשיית מקום.???מהמשתתפים לא נדרש שום ידע מוקדם בארכיטקטורה.????למעט מפגש אחד שיוקדש לסיור, ??כל אחד מהמפגשים השבועיים, בני שלוש שעות, יתחלק לשלושה חלקים:???- קורס מבוא הנותן כלים עיוניים - מושגיים, ביקורתיים והיסטוריים - להתבוננות, לשימוש ולדיון בארכיטקטורה: במהלך הקורס נקרא כמה טקסטים קצרים מאת מחברים המרכיבים את קנון הכתיבה על ארכיטקטורה, וכן כמה טקסטים שכתבו לא-ארכיטקטים על ארכיטקטורה.??- קורס ידע כללי המעביר כלים שימושיים ומעשיים, מושגים מקצועיים וכללי אצבע: במהלך הקורס נתוודע לכלים שבהם נשתמש - קונבנציות הייצוג הארכיטקטוני ואופני השימוש הקריאה שלהם, מושגים מקצועיים ראשוניים הכרחיים לתכנון ולבנייה, וכן מבחר קיצורי דרך וכללי אצבע שיסייעו לנו בהמשך הדרך.??- סדנה מעשית לעשיית מקום. במהלך הסדדנה נתכנן ונבנה מקום. ??דרישות וחובות:?- נוכחו??ת והשתתפות?? בשיעורים???- עמידה בבוחן בקיאות בנושאים עיוניים ומעשיים שיייערך בתום שני הקורסים ?- והשתתפות פעילה בסדנה המעשית והגשת פרויקט אישי או קבוצתי בנושא ״מקום״??????- עדכונים שוטפים בבלוג הקורס