תרבות חזותית וחומרית: קורס

קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצובית

2700714
קוניאק שרון, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
קינן חגית, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
הסטודנטים יפתחו ארגז כלים שיאפשר להם לשלב וליישם את מתודולוגיית החשיבה העיצובית ואת ערכי הקראפטיביזם על מנת להגיע למהלכים של מעורבות חברתית יצירתית. קראפטיביזם הוא תחום של מעורבות קהילתית/חברתית/פוליטית המשתמש בקראפט להנעת שינוי ולהרחבת הדיון בנושאים חברתיים. הקראפטיביסטים משתמשים ביכולות היצירתיות שלהם על מנת ליזום שיתופי פעולה, דיאלוגים ומיזמים שעוסקים בחדשנות חברתית. חשיבה עיצובית היא מתודולוגיה המשתמשת בכישורים היצירתיים של המעצב לפתרון בעיות מחוץ לפרקטיקה העיצובית בהקשרים חברתיים ועסקיים. זוהי מתודולוגיה ששמה את האדם במרכז ומסייעת לפיתוח רעיונות ומיזמים חדשים כמו גם ליצירת בידול וחדשנות במוצרים ושירותים קיימים. במהלך הקורס הסטודנטים יכירו ויתנסו ביישום 5 השלבים של מתודולוגיית החשיבה העיצובית. הסטודנטים יחשפו למגוון רחב של יצירות ועבודות קראפטיביזם מהארץ ומהעולם. בקורס ננתח מהלכים ומיזמים חברתיים העוסקים בקראפט (מיזמי קראפטיביזם) באמצעות מתודולוגיית החשיבה העיצובית, וניישם את המתודולוגיה בהצעה לפרויקט קראפטיביסטי המתייחס לקהילה קיימת שתוצג בתחילת הקורס. במסגרת הקורס נפתח את העבודה בצוותים רב תחומים המפרים אחד את השני ומעשירים את הפרויקט. לכל משתתף תינתן הזדמנות להשתמש בארגז הכלים המחלקתי שלו. הכלים שיירכשו בקורס יהיו שימושיים עבורו/ה גם בעבודה המחלקתית בהמשך. התוצר הסופי של הקורס יהיה הצעה לפרויקט קראפטיביזם מבוסס מתודולוגיית חשיבה עיצובית.