תרבות חזותית וחומרית: קורס

הגירה ועקירה - מסעות פיזיים ורגשיים מהאישי לגלובלי ולאקטיבי

2700715
קנטור רותי, סמסטר א', יום ד', 14:00-17:00
שוקר איתן, סמסטר א', יום ד', 14:00-17:00
2.0
הקורס מזמין את המשתתפים לצאת למסע חיפוש אישי ולחברו עם הקהילתי והגלובאלי. בהנחה שנסיון ההגירה, העקירה או העליה, משותף להיסטוריה של כל משפחה, וכי הסטודנטיות.ים נחשפו לקשיים הכרוכים בהגירה פיזית או רגשית (כלומר, רכישת שפה חדשה, אימוץ תרבות חדשה, תחושת ניכור, או זרות) - הסטודנטיות.ים יחקרו את המעגלים החברתיים הקרובים להם, ובהמשך יתנסו ביצירת פעולת התערבות עיצובית ו/או אמנותית (creative intervention) בקרב קהילה שיבחרו. הקורס ישלב תיאוריה ופרקטיקה. נדון בתפיסות שונות של הגירה ופליטות מזווית אנתרופולוגית, פסיכולוגית, סוציולוגית ואמנותית. בהמשך הקורס הסטודנטים יתנסו בפיתוח ומימוש פרויקט עם קהילת עולים/מהגרים/פליטים/מבקשי מקלט בקבוצות עבודה של מספר סטודנטים. הקורס הוא חלק מקונסורציום רחב של 12 אוניברסיטאות ומכללות ישראליות ואירופאיות לפיתוח קורסים במסגרת פרויקט DEMO - Developing Modernized Curricula on Migrants' Lives הממומן על ידי תוכניתErasmus+ של האיחוד האירופי. מטרתו היא לפתח ולהטמיע קורסים ייחודיים אודות חיי עולים, מהגרים ופליטים בתוכניות לימודים אקדמיות של מקצועות חברתיים יישומיים בישראל.