תרבות חזותית וחומרית: קורס

פעולה אורבנית

2700720
בר-ניר סיגל, סמסטר ל, יום א', 10:30-16:00
2.0
סיגל ברניר, בשיתוף עם פני הס יסעורהקורס דן בפעולת אמנותיות ועיצוביות והשפעתן על החיים במרחב האורבני, במהלך הקורס נעסוק ביחסי הגומלין בין שדות העיצוב והאמנות לבין המרחב הפוליטי והחברתי. לסטודנטים בקורס תינתן הזדמנות להכיר ולפתח דרכי פעולה, שלהן השלכות חברתיות רחבות, ובכך להרחיב את האופק החברתי / סביבתי של דרכם המקצועית. בקורס נציג את הדיון הביקורתי הקיים בנושאים אלה ויבחנו נושאים כגון: אמנות ועיצוב אקטיביסטים, אמנות עירונית, תרבות החיים במרחב, צדק סביבתי, תכנון מלמעלה ומלמטה, פעולה אזרחית. הקורס יבחן את שאלת האחריות של אמנים ומעצבים למרחב בו הם חיים ולהיבטים האתיים והאסתטיים שלו. במסגרת הקורס, נציג פרקטיקות שונות המציעות יחסי גומלין חדשים בין היוצר לסביבה החברתית והפיזית. פעולות המתייחסות למרחב הציבורי, ומהוות זרז להתרחשויות בו. פעולות עם הקהילות המערערות את הגבולות המוסכמים בין היוצר, המעשה האמנותי, התושב ועובר האורח. בהמשך הקורס נלמד מקרוב את דרכי העבודה והפעולה של קבוצות אמנים הפועלות לאורך זמן עם קהילות בשכונות שונות ברחבי ירושלים, (כגון: כורש, מעמותה, בית ריק, מוסללה, גלריה ברבור ועוד) במטרה ללמוד להבין ולנתח את ההשפעה של פעולות מסוג זה על החיים בעיר. הקורס ישלב מחקר תיאורטי בעבודת שטח, ובמהלכו הסטודנטים ייזמו פרויקטים ודרכי פעולה המותאמות לאתר ספציפי. תאריכי הקורס: