תרבות חזותית וחומרית: קורס

מחשיבה עיצובית לחשיבה יזמית ועסקית

2700722
ראובני יפעת, ד"ר, סמסטר א', יום א', 10:30-12:00
2.0
ההכשרה בדיסיפלינה היצירתית מכוונת בדרך כלל פנימה, לחיזוק mindset עיצובי ואמנותי.תהליך היצירה הוא פנימי, אישי ואינטואיטיבי. בשל כך ישנה ליוצרים יכולת גבוהה לבצע מחקר שימושים ולהבין לעומק את צרכי השטח והמשתמשים. בזכות יכולת זו, תהליך המחקר והפיתוח (R&D) שמבצעים יוצרים למוצר שלהם מעמיק ויסודי. יחד עם זאת, תהליך המחקר מכוון ליצירת המוצר בלבד, ופחות לצרכי השוק. יוצרים נמנעים בדרך כלל ממחקר שוק מעמיק ורחב והתאמת מודל עסקי נכון למוצריהם, מה שהופך לעתים את המוצרים הסופיים לפתרונות יפים, אך לא תמיד רלוונטיים ו/או כלכליים. קורס זה מתמקד בפער זה. הוא מכוון להכשיר את הסטודנטים לפתח חשיבה יצירתית, עסקית ויזמית בתחום עיסוקם, להכיר תכניות עסקיות וייעוץ אסטרטגי, לשפר את הבנתם לצורך במחקרי שוק ואת יכולת הגישה שלהם למקורות מימון לעסקים, ויעלה את המודעות שלהם לנושא זכויות הקניין הרוחני וזכויות יוצרים (כולל לחומרים). בנוסף ייחשפו הסטודנטים לרשויות הממשלה האחראיות על התעשיות היצירתיות (מנהל התרבות, המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, המועצה לביקורת סרטים ועוד) כמו גם לצרכים ומגמות במגזר העסקי (כלכלה התנהגותית, טכנולוגיות חכמות, כלכלה שיתופית), בשאיפה להבין את הצרכים בשוק העבודה ולהיחשף לאתגרים העסקיים העומדים בפניהם. לבסוף, אחד ממנועי הצמיחה הגדולים הפוטנציאלים לכישרונות יצירתיים ועיצוביים הוא העולם החברתי. תחומי העיצוב הצליחו לחדור בשנים האחרונות לזירות כמו חינוך, בריאות וקיימות, ולייצר שם שינוי וצמיחה. בנוסף, הכלכלה משתנה והופכת לכלכלה מוטת התנהגות, רגשות, רצונות ודחפים, ולאו דווקא כזו הפועלת משיקולים רציונליים ומחושבים. שינויים דרמטיים אלה פותחים פתח גדול לבוגרי אמנות ועיצוב להציע פתרונות לא קונווציונלים. בקורס נצביע על אפשרויות תעסוקה אלה שנפתחו ליוצרים ומעצבים ופוטנציאל המינוף שלהם.