תרבות חזותית וחומרית: קורס

לחשוב אמנות

2800132
פימנטל דרור, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
1.0
יצירת האמנות הגדולה היא ישות חידתית, שתהליך פרשנותה יכול להימשך לאינסוף. ועם זאת, עלינו – כעדים של מעשה האמנות – מוטלת החובה להלשין אותו, כלומר, לתת לו ביטוי בלשון, שכן בכך אנו מבטיחים את שרידותו לאורך הזמן. בקורס נתבונן ביצירות אמנות גדולות, קלאסיות ומודרניות, בינלאומיות ומקומיות, ונדון בדרכים האפשריות לחשוב אותן ולתת להן ביטוי בלשון. בתוך כך ירכשו משתתפי הקורס ארגז כלים תיאורטי, שיאפשר את שכלול המחשבה הביקורתית על מעשה האמנות.