תרבות חזותית וחומרית: קורס

מבוא לאופנה במאה ה-20

2800138
קרייזברג מיכל, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
1.0
הקורס ידו ןבמושג 'אופנה' כחלק מהז'רגון המילולי והמושגי של המאה ה-20. כמושג, נבחן את השפעת האופנה ויכולתה להיות מושפעת בעצמה משדות תרבותיים נרחבים, כאופני חיים. נעקוב אחר האבולוציה של הבגד מסוף המאה ה-19 ועד להפיכתו מלבוש ל'אופנה'. הדיון יעשה תוך מעקב אבולוציוני הקושר בין קידמה וטכנולוגיה לשינויים בגזרות, טכניקות, לכדי חידושים והתפתחויות המוכרים לנו באופנה של גברים ונשים בעידן המודרני והפוסט-מודרני. העיסוק באופנה יעשה במקביל לדיון וניתוח התפתחויות מקבילות תרובתיות כגון: עשייה אמנותית, ספרותית, מוסיקלית, אדריכלית, התייחסות לעיצוב פנים ומוצר, שזיקתם לאופנה של המאה ה-20 הינה מובהקת וקוהרנטית ומדגישה את היות ה'אופנה' חלק בלתי נפרד מיחסי סובייקט וחברה.