תרבות חזותית וחומרית: קורס

היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראל

2800143
אקסנפלד סתו, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
1.0
הקורס ההיסטוריה של העיצוב הגרפי בישראל יסקור את התפתחותו של התחום מהולדת התרבות העברית בארץ ישראל, דרך הקמת המדינה ועד לתהליכי ההפרטה והגלובליזציה שהתרחשו לקראת סוף המאה ה-20. דרך טקסטים שכתבו מעצבים בני התקופה, כרזות, קטלוגים, גופנים, עטיפות, סרטים ועוד נלמד כיצד משקפות העבודות הגרפיות תפיסות תקופתיות ושינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים.