תרבות חזותית וחומרית: קורס

דימוי צליל וסאונד: חקירה והתנסות

9301619
כדורי יעל, ד"ר, סמסטר ל, יום א', 10:30-16:00
4.0
החל מתחילת המאה ה-20 שימשה המוזיקה מודל לאמנות טהורה בעיני תנועות אשר הולידו את האבסטרקט באמנות החזותית. הייתה זו תחילתה של מגמה אשר חתרה לעבר שבירת המחיצות בין האמנויות – מגמה שבה נודעה חשיבות עליונה לשימוש האקספרימנטאלי במוזיקה, סאונד, טקסט וקול.בניסיון להתחקות אחר תהליך מרתק זה, יעסוק הסמינר ביחסי מוזיקה, סאונד, קול ודימוי באמנויות החזותיות ובאמנויות המופע, החל מהמודרניזם ועד ימינו. נבחן דוגמאות למוזיקליזציה של הציור, למוזיקה ויזואלית, ליחסי צליל ותמונה באנימציה ובקולנוע ול'סינסטזיה' אודיו-ויזואלית. בצד הדיון ביצירות המתקיימות על המשטח הדו-מימדי יעסוק הקורס בקשר שבין הנראה ובין הנשמע בצורות אמנות המתהוות בחלל ואף בזמן אמת כמו מיצבי סאונד, אמנות טקסט-סאונד, פרפורמנס ארט, מחול מודרני ותיאטרון אקספרימנטאלי. ההשתתפות בסמינר אינה מותנית בידע קודם במוזיקה. תאריכי הקורס: 23 באוגוסט עד 3 בספטמבר