תרבות חזותית וחומרית: קורס

איך מזהים יצירת אמנות

9306669
זהבי אהד, ד"ר, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
זהבי אהד, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
4.0
מקובל לחשוב על יצירת האמנות בזיקה ליוצר, שמחולל אותה ויוצק בה תוכן, ולקהל, שחווה אותה ועומד על פשרה. בסמינר זה נבחן בעיון את מערכת היחסים המורכבת בין שלושת היסודות הללו – היוצר, היצירה והקהל – ונערער על עצם ההנחה שמדובר ביסודות יציבים וברורים. האם בכלל יש יוצרים, או שהם עצמם יצירה של מישהו או של משהו אחר? האם יצירת האמנות קיימת כשלעצמה, או שהיא קמה רק בעקבות מעשה פרשנות? האם משמעותה נגזרת ממניעיו ומכוונותיו של האמן היוצר, או שהיא תלויה כל כולה בתגובותיו של הקהל? ומה יכול, בעצם, הקהל לעשות לנוכח יצירת אמנות: האם הוא אמור לחוות אותה, להבין אותה, לפרש אותה – או שיש לו חירות לעשות ביצירה כרצונו?מתוך כך יתנסחו להן שאלות רחבות יותר: על טיבו של השדה האמנותי ועל יחסי הכוחות בין העמדות השונות שהוא מאפשר, על תפקידם של מוסדות האמנות – דוגמת האקדמיה לאמנות, המוזיאון והגלריה – בכינון היצירות, בביות היוצרים ובניהול קהל הצופים, ועל הכוח האדיר המצוי בידי מבקרי האמנות ופרשניה. את מכלול השאלות הללו נבחן בעזרת הוגים דוגמת פייר בורדייה, מישל פוקו, רולאן בארת, סטנלי פיש, סוזן זונטג, ז'יל דלז, ז'אק רנסייר ואירית רוגוף, ובעזרתם גם נברר, באופן מעשי, איך אפשר ואיך ראוי לכתוב על יצירת אמנות (אם בכלל אפשר לזהות אותה) או על יוצר (אם בכלל יש דבר כזה).