תרבות חזותית וחומרית: קורס

דימוי התשוקה: מיניות, חריגה

9306671
סתר שאול, ד"ר, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
סתר שאול, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 16:30-18:00
4.0
המיניות היתה זה מכבר לתחום שמבעד לו מבין האדם את טבעו ותרבותו, את מאוויו וחרדותיו, את מקומו בעולם ויחסיו עם אחרות ואחרים; והופעתה של המיניות היא על דרך הסטיה - פריעת כבלי התרבות, היעתרות לתשוקות הנמוכות, התנהגות שלא כדרך הטבע, התעקשותן של סטיות מיניות. מפרויד ועד פוקו, מניטשה ועד איריגראיי, מיניות היא חריגה ואין מחשבת מיניות שאיננה גם מחשבת המיניות החריגה. בפרוסמינר זה נעקוב אחר דימוייה של התשוקה החריגה תוך קריאה בחטיבות מהתיאוריה של המיניות, הפמיניזם הרידקלי והתיאוריה הקווירית, ובחינת גלגוליהן ביצירה האמנותית והחזותי של המאות ה-20 וה-21. נעסוק במיניות כחוק וכהסגת גבול, ביצרים בזויים ובגוף המקוטע, ביחס בין תשוקה, שיגעון ויצירה ובמופעיו הלא נורמטיביים של המגדר ובאתגר החברתי שנושא הקוויר.