תרבות חזותית וחומרית: קורס

סוגיות במחשבת האמנות העכשווית

9306677
נלסון נירית, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
נלסון נירית, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
סתר שאול, ד"ר, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
סתר שאול, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
2.0
קורס זה יציג כמה מן הסוגיות המרכזיות שבלב מחשבת האמנות העכשווית: ממעמדו של הדימוי בחברת הראווה דרך שאלת האובייקט - בין האונטולוגיה מוכוונת אובייקט לבין אמנויות הגוף והמופע; ועד שאלת השחורות, האמנות ההשתתפותית, האמנות הפוליטית והארטיביזם. כל סוגיה תיבחן באופן מרובד; יוצג הרקע ההיסטורי שממנו צמחה; לאחר מכן ייקרא באופן מדוקדק טקסט מרכזי שדן בה; ואז יידונו האופנים שבהם היא באה לידי ביטוי ביצירות אמנות עכשוויות. הקורס יאפשר לסטודנטים.ות לאמנות למקם את עבודתם שלהם בשיח האמנות העכשווית ולחשוב עליה בהקשרים היסטוריים ותיאורטיים רחבים.