תרבות חזותית וחומרית: קורס

קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנה

9306682
טרגן יעל, סמסטר א', יום א', 10:00-11:30
טרגן יעל, סמסטר ב', יום א', 10:00-11:30
פרנקל אלרואי טל, ד"ר, סמסטר א', יום א', 10:00-11:30
פרנקל אלרואי טל, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 10:00-11:30
2.0
סמסטר א' בזום. מהו פרויקט גמר? בתוך אלו הקשרים הוא פועל? מה בין חשיבה אישית, עצמאית, להקשרים היסטוריים, תיאורתיים, תרבותיים, מקומיים? מה הם כלי המחקר העיוניים לפרויקט גמר וכיצד הם מתניעים ומקדמים אותו? מה בין מחקר לאתיקה מקצועית? מהו יומן מחקר, וכיצד כותבים טקסט מחקרי?הקורס 'ליווי פרויקט גמר' ילווה את פרויקטי הסטודנטים בשנה ד במחלקה לאופנה וצורפות, יציע כלים למחקר ויתמוך במחקר העיוני והרעיוני של כל סטודנט. הקורס יתנהל באמצעות מפגשים קבוצתיים ואישיים. בסמסטר הראשון יעסוק הקורס במחקר הסטודנטים באופן כיתתי ופרטני, במטרה לקדם את המחקר העיוני של פרויקט הגמר של כל אחד מן הסטודנטים.בסמסטר השני תתמקד ההנחיה במתן כלים, גישות ושיטות לכתיבת הצהרת אמן, ולכתיבת טקסט מחקרי מובנה וערוך המסכם את פרויקט הגמר שעשו.