תרבות חזותית וחומרית: קורס

כתיבה עכשווית על אמנות: תיאוריה וביקורת

9306686
סתר שאול, ד"ר, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
סתר שאול, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 14:30-16:00
4.0
נדמה כי יותר מאי פעם המעשה האמנותי נזקק היום לכתיבה פרשנית ותיאורטית שתבאר אותו ותיתן בו סימנים, תמקם אותו בהקשרים חברתיים רחבים ותדלה ממנו משמעויות; ואיו השיח הציבורי בישראל סביב לאמנות החזותית רק מתאושש, וכמה ממוסדותיו המרכזיים - ביקורות אמנות, כתבי עת לאמנות - הולכים ונעלמים. קורס זה ינסה למלא את החללל בעזרת קריאה מודרכת בטקסטים קצרים במחשבת האמנות שנכתבו בשנים האחרונות, דיון בשאלת הביקורת ובנחיצותה לאמנות ותרגול סדנאי של אופני כתיבה שונים ביחס לעבודת האמנות. כמה מן הסוגיות המרכזיות שסביבן יחוג הדיון בסמינר: שאלת התמדתו של המרחב האסתטי; ביקורת בעידן פוסט-ביקורתי; הדימוי האמנותי בעולם של חזיון וראווה; אפשרותה של אמנות פוליטית במאה ה-21; היחסים בין אמנות, עבודה, שוק והון; אמנות של עולם ראשון, אמנות של עולם שלישי.