תרבות חזותית וחומרית: קורס

רדיוס 100: מעצבים, מחקר, קהילה

9306690
וייץ יונה, ד"ר, סמסטר א', יום א', 10:30-12:00
וייץ יונה, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 10:30-12:00
4.0
סמינר הפעולה רדיוס 100 מתנהל בשיתוף עם קבוצת אמנים ואמניות שפועלת בבניין ה"מפעל" וב"מוסללה" בירושלים . הסמינר מבקש לחבר בין תהליכי מחשבה ויצירתיות של מעצבים/ות לבין שיטות מגוונות של מחקר ופרקטיקה במטרה להציע פתרונות ורעיונות חדשניים בעלי השפעה בתחום העיצוב החברתי המקיים.על ידי שילוב בין העבודה האישית של הסטודנטים/יות לבין התהליך המחקרי נפתח מהלך של "חקירה פתוחה" כשיטת עבודה מרכזית בסמינר. שיטה זו מציעה כלים נוספים לארגז הכלים האישי וכן תומכת בהנעה ליצירתיות בטריטוריות רעיוניות חדשות.במסגרת הסמינר ילמדו הסטודנטים/יות לפתח ידע ותהליכי עבודה העוסקים ביחסי מעצבים/ות, קהילה ומקום הנשענים על:? תאוריה תומכת פרקטיקה ככלי יישומי.? תהליכי מחקר ופיתוח רעיוני שאינם לינאריים.? שיטות עבודה משולבות העושות שימוש במגוון כלים לניסוח תרחישים ותוצרים בעיצוב חברתי מקיים.לדוגמה: מאמרים, בלוגים, סרטוני רשת, צילומים, וידאו, מפות, מיפוי סוציולוגי-מרחבי, (לדוגמה soundscape,visionscape) ושרטוטים אינטואיטיביים.? העבודה בסמינר תתבצע ברובה דרך עבודה צוותית.? גיבוש הצעה עיצובית מקיימת תוך שיתוף ידע עם הקהילה והתואם את אפיון הצרכים שעלו בתהליך.? פיתוח פיצ'ינג של ההצעה אל מול בעלי/ות ענין מחוץ לאקדמיה. הפרויקט המסכם של סמינר הפעולה הנו פיתוח הצעה להתערבות מקומית ברדיוס 100 הכולל יומן תיעוד העוקב אחרי שלבי העבודה השונים.