תרבות חזותית וחומרית: קורס

אמנות ואידיאולוגיה

9306691
ארונוב איגור, ד"ר, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
ארונוב איגור, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 12:30-14:00
4.0
הקורס מתמקד ביחסים בין אמנות ואידיאולוגיה באמנות מודרנית, פוסט-מודרנית ועכשווית. בסמינר זה, המונח "אידיאולוגיה" מתפרש לא רק במובן החברתי-הפוליטי הישיר, אלא גם בהיבט האסתטי ("אידיאולוגיה אסתטית") ובמובן "מכלות ערכים" של כל סוג. נדון בסוגיות אידיאולוגיות בהקשר למושגים של "אמנות למען אמנות" ("יצירתיות טהורה", "אסתטיזם"), "אמנות מגוייסת", ואמנות של "אג'נדה" חברתית-פוליטית מנקודת תצפית של תיאוריות אסתטיות וסוציולוגיות.