תרבות חזותית וחומרית: קורס

יוצרים חוקרים יוצרים

9306692
זהבי אהד, ד"ר, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
2.0
סמינר לתואר שני באמנות, שתכליתו הסופית היא כתיבת עבודת מחקר קצרה בנושאים של אמנות עכשווית. מתוך קריאה משותפת בכמה מאמרי יסוד בביקורת האמנות נדבר בעד ונגד פרשנות של יצירות אמנות, נבחן את היחס בין יצירות אמנות לבין השדה התרבותי שבתוכן הן נוצרות, נברר עד כמה חשובה כוונת האמנית להערכת היצירה ונתהה על מידת החופש שיש למבקרים בתערוכת אמנות. משם נמשיך לכתיבת עבודות המחקר האישיות בנושאי אמנות קונקרטיים ואקטואליים, וכל זאת בהנחיה צמודה ורציפה.