תרבות חזותית וחומרית: קורס

הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזות

9306694
קרייזברג מיכל, ד"ר, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
קרייזברג מיכל, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 14:30-16:00
4.0
הסמינר יציג את רעיון הפְנים הביתי, הערכים הכרוכים בו (משפחה, אינטימיות וניכור, אתיקה של אהבה נוחות ונינוחות) והתמורות שחלו בהם, מראשית התפתחותם במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ועד היום. תימה זו תידון באמצעות מקרי מבחן מעולם התרבות החזותית, הכוללים, ספרות ואיור ילדים, ספרות צרפתית במעבר בין המאות, הקולנוע והאמנות, מודרנית ועכשווית. דרך מקרי בוחן אלה נבחן את הפרקטיקות והפעילויות, החפצים האישיים והקשרים הבינאישיים, המאפיינים את חיי היומיום הדומסטיים והמכוננים את זהות הדיירים השוכנים בפְנים הביתי. הדיון בכל אלה יעשה באמצעות מעקב כרונולוגי, היסטורי ותרבותי ויכלול גם תיאוריות מתחומי המגדר, הפסיכואנליזה ותיאוריות העוסקות בפְנים הבית.