תרבות חזותית וחומרית: קורס

סוגיות בתרבות הישראלית

9400238
ברגר תמר, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 14:30-18:00
4.0
דיןו במאפייניה של התרבות הישראלית בת זמננו ובמקורותיה מנקודת מבט בין-תחומית ובדגש חברתי. התרבות הישראלית תיבחן באבעה צירים, שיש ביניהם זיקות הדדיות ענפות: כתרבות מומצאת, כתרבות כלאיים, כתרבות מופרטת וכתרבות עולמקומית. הדיןו ייעשה בעזרת טקסטים תיאורטיים וייצוגים ויזואליים וטקסטואליים.