תרבות חזותית וחומרית: קורס

עולמם של החפצים

9400254
לביא ליאת, ד"ר, סמסטר א', יום א', 10:30-14:00
4.0
בסמינר זה נדון ביחסים ביננו ובין החפצים הסובבים אותנו מזוויות פילוסופיות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות. נעיין בשורשי הנתק בין סובייקט ואובייקט בהיסטוריה של הפילוסופיה ונתוודע לגישות עכשוויות החותרות לשקם את מעמדו של האובייקט, ודרך כך לשרטט מחדש את אופי החוויה האנושית. נחשוב יחד על מערכות היחסים שלנו עם חפצים יומיומיים ועל ההיבטים הגופניים של המפגש עם האובייקט. נבחן גם את מעמדם התרבותי והחברתי של חפצים שונים, את האופן שבו חפצים משקפים תפיסות תרבותיות ומערכות ערכים, ואת האופן שבו הם מעצבים אותן. נחשוב על חפצים בקונטקסטים שונים, מההיום יומי, ועד לעיצוב ואמנות. על רקע זה נדון במעמדו המשתנה של האובייקט עם צמיחתן של טכנולוגיות חדשות (בינה מלאכותית, IOT), שמאפשרות לנו לתקשר עם חפצים, ומאפשרות לחפצים להכיר אותנו, ונדמיין באופן ביקורתי עולם שבו חפצים הם בני שיח.