תרבות חזותית וחומרית: קורס

אופנה ישראלית

9400257
מרזל שושנה רוז, ד"ר, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
מרזל שושנה רוז, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 16:30-18:00
4.0
פרוסמינר זה יסקור את ההיסטוריה של האופנה בישראל. תחילה נכיר את לבושם של תושבי היישוב הישן על גווניו העדתיים; נמשיך בהכרות עם התפתחות הלבוש הארצישראלי בעקבות העליות האידיאולוגיות, הקמת הקיבוצים הראשונים וישובי העובדים; נלמד על מפת האופנה הישראלית המשתנה בין שתי מלחמות העולם, כאשר תל אביב מוכתרת כבירת האופנה הישראלית; עם הקמת המדינה והתפתחותה נשאלת שאלת ה"ביגוד הלאומי" ומתגבש הסגנון הישראלי. הקורס יסתיים במיפוי האופנה העכשווית בישראל,ל כולל הפסיפס המורכב של תחום זה במדינה, מעבר הייצור של האופנה לארצות אחרות והכרות עם המעצבים החדשים.