תרבות חזותית וחומרית: קורס

הקניון: צריכה, מרחב, טקסט

9400260
מנדה לוי עודד, ד"ר, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
מנדה לוי עודד, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 16:30-18:00
4.0
"הלכתי לאיבוד בעולם החומרהלב שלי נהפך לשמלההידיים למכנסייםהרגליים תיק"(חגית גרוסמן, הלכתי לאיבוד בעולם החומר, ספר הגוף, 2017)בפרוסמינר נחקור ונתאר את אופי המרחב הקניוני, אותו עולם של ביוספרה מלאכותית וטואלית, שהארכיטקטורה שלו היא הביטוי העיצובי והמניפולטיבי לפנטזיה הצרכנית (You have seen a mall, you have seen them all. Shop until you drop). נתאר את הקניון כאתר פנטסמטי של כיסופים כוזבים, שניצב כאנטיתזה למושג "בית". נערוך, בין היתר, קריאות ספרותיות ותרבותיות של מרחב הקניון, כפי שהוא נוכח ביצירות עכשוויות, ונבחן תיאוריות מרכזיות מתחום המרחב והעיר, המשרטטות קווי מתאר של קיום ותנועה בעיר ניאון ללא שמים.