תרבות חזותית וחומרית: קורס

ברוטאליזם: בין מודרניזם לפוסט?

9400261
סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר', סמסטר א', יום א', 10:30-12:00
סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר', סמסטר ב', יום א', 10:30-12:00
4.0
'ברוטאליזם' הוא זרם אדריכלי ששייך למודרניזם שלאחר מלחמת העולם השנייה באירופה, והוא אחד הזרמים המרתקים באדריכלות המאה העשרים. הוא נקרא כך על שם המאסיביות והגולמיות (brute) הצורנית, והשימוש בבטון חשוף (beton brute). אך הברוטאליזם אינו רק בטון. זהו מערך תפיסות אסתטיות ואתיות באדריכלות המודרנית שביקשו להתבונן מחדש באדם בחברה, ובמהות המודרניזם, בעקבות הריסות המלחמה. הפרוסמינר יעסוק במערך הצורות והרעיונות של הברוטאליזם באירופה וברחבי העולם. נבחן כיצד הברוטאליזם ניזון והתעצב תוך דיאלוג מתמיד עם אמנות, צילום וקולנוע. נלמד מתוך עיון במבנים, טקסטים היסטוריים, ומתוך הקשריו באמנות צילום וקולנוע.