תרבות חזותית וחומרית: קורס

מגמות באמנות המאה ה-21

9401227
ארונוב איגור, ד"ר, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
ארונוב איגור, ד"ר, סמסטר ב', יום א', 16:30-18:00
4.0
הקורס בוחן את ההתפתחויות האמנותיות במאה ה-21 מסביב לעולם, אשר מהוות סוגיות של גלובליזציה, רב-תרבותיות, אקולוגיה, שינויים חברתיים, ומתבטאות באופנים מגוונים, כגון: "אמנות המרחב הציבורי", "אמנות אורבאנית", "אמנות ווירטואלית", "אמנות המדיה החברתית", "אמנות הביו". נדון בשינויים המתרחשים ביחסים בין אמן, אקדמיה, שוק אמנותי, ממסד ב"עולם האמנות" וקהל הצופים. הדיון מבליט את ההיבט ה"אקטיביסטי" של האמנות העכשווית המעורבת בחיים פרטיים, ציבוריים ופוליטיים.