תרבות חזותית וחומרית: קורס

קטן זה יפה

97000111
פרסוב אלעד, ד"ר, סמסטר ל, יום א', 10:30-16:00
קנטור רותי, סמסטר ל, יום א', 10:30-16:00
2.0
הקורס מזמין את המשתתפים לצאת למסע חיפוש אישי ולחברו עם הקהילתי והגלובאלי. בהנחה שנסיון ההגירה, העקירה או העליה, משותף להיסטוריה של כל משפחה, וכי הסטודנטיות/ים נחשפו לקשיים הכרוכים בהגירה פיזית או רגשית (כלומר, רכישת שפה חדשה, אימוץ תרבות חדשה, תחושת ניכור, או זרות) - הסטודנטיות/ים יחקרו את המעגלים החברתיים הקרובים להם, ובהמשך יתנסו ביצירת פעולת התערבות עיצובית ו/או אמנותית (creative intervention) בקרב קהילה שיבחרו. הקורס ישלב תיאוריה ופרקטיקה - נדון בתפיסות שונות של הגירה, עקירה ומעברים מזווית אנתרופולוגית, פסיכולוגית, סוציולוגית ואמנותית. בהמשך הקורס הסטודנטים יתנסו בפיתוח ומימוש פרויקט עם קהילת עולים/מהגרים/מבקשי מקלט, בקבוצות עבודה של מספר סטודנטים. הקורס הוא חלק מקונסורציום רחב של 12 אוניברסיטאות ומכללות ישראליות ואירופאיות לפיתוח קורסים במסגרת פרויקט DEMO - Developing Modernized Curricula on Migrants' Lives הממומן על ידי תכנית Erasmus + של האיחוד האירופי. מטרתו היא לפתח ולהטמיע קורסים ייחודיים אודות חיי עולים, מהגרים ועקורים בתוכניות לימודים אקדמיות של מקצועות חברתיים יישומיים בישראל. תאריכי הקורס: 31-24 באוגוסט