תרבות חזותית וחומרית: קורס

FABRICATION

97001446
בלונדר אריאל, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
הקורס מבקש להנחיל יסודות במחקר חומרי פרמטרי, תוך התמקדות בשדה הטקסטיל ובתכונותיו הייחודיות. בעבודה חוצת דיסציפלינות, המקשרת בין עולם האופנה לעולם הארכיטקטורה והמוצר, דרך בניית קוד פרמטרי, ועד ליצירת חוויה חושית מרחבית – הטקסטיל יעמוד במרכז העיסוק כחומר גלם, כמודל, כהשראה וכפרדיגמה עיצובית. הקורס מבקש לבחון כיצד טכניקות ומתודות מעולם האופנה והטקסטיל יכולות לקבל תרגום ועיבוד מחודש, ובכוחן להציע מבנים, מרחבים ואובייקטים חדשים מבוססי חומרים רכים. במהלך של מחקר חומרי ופיתוח עיצובי של מערכות מבוססות חומרים רכים, יוטמעו ערכים הנובעים ישירות מהעולם הטקסטילי , כגון עושר צורני, גמישות, מורכבות גיאומטרית, אורנמנטיקה, דינמיות ותנועה. בעוד שאלו טבעיים וברורים מאליהם בעולמות הטקסטיל והאופנה, ערכים אלו מהווים כוח חדש יוצר בעולמות תוכן מקבילים, כגון ארכיטקטורה ועיצוב מוצר. העבודה החומרית תהווה בסיס משותף למפגש אינטרדיסציפלינרי, בו תכונות הטקסטיל מקבלות תרגום ופרשנות חוצת מסלולים והתמחות. את העבודה האקספרימנטלית בחמר תלווה עבודת אנליזה ומידול דיגיטלי פרמטרי, אשר יהפכו את הטכניקה הידנית למערכת עיצובית מבוססת חומר (material System) .