תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

דרשוביץ ג'ואנה

דרשוביץ ג'ואנה

joannadershowitz@post.bezalel.ac.il