תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

תמיר בעז, ד"ר

תמיר בעז, ד"ר

boaz_tamir@post.bezalel.ac.il