תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

וייץ יונה, ד"ר

וייץ יונה, ד"ר

yonaweitz@post.bezalel.ac.il