תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

אלפרוביץ ליאור, ד"ר

אלפרוביץ ליאור, ד"ר

lioralperovich@post.bezalel.ac.il