תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

לביא ליאת, ד"ר

לביא ליאת, ד"ר

liatlavi@post.bezalel.ac.il