תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

סתר שאול, ד"ר

סתר שאול, ד"ר

shaulse@post.bezalel.ac.il