תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

גינת עידו, אדר'

גינת עידו, אדר'

iddo@post.bezalel.ac.il