תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

אלח'טיב שחאדה חוסני, ד"ר

אלח'טיב שחאדה חוסני, ד"ר

housnishehada@post.bezalel.ac.il