תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

אלוני יערי שיר, ד"ר

אלוני יערי שיר, ד"ר

shir.aloni@post.bezalel.ac.il