תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

קוניאק שרון

קוניאק שרון

sharonkoniak@post.bezalel.ac.il