תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

נחום גילת

נחום גילת

ngilat@post.bezalel.ac.il