תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

מנדה לוי עודד, ד"ר

מנדה לוי עודד, ד"ר

aoddmndh@post.bezalel.ac.il