תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

מאירי-דן נעמי, ד"ר

מאירי-דן נעמי, ד"ר

namimair@post.bezalel.ac.il