תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

שבי אורלי, דר'

שבי אורלי, דר'

oshevi@post.bezalel.ac.il