תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

כהן פנינה, ד"ר

כהן פנינה, ד"ר

pninhkhn1@post.bezalel.ac.il