תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

מרזל שושנה רוז, ד"ר

מרזל שושנה רוז, ד"ר

אספקטים היסטוריים ותיאורטיים של האופנה (לבוש, היסטוריה של האופנה, תיאוריה של הלבוש והאופנה)

עמוד אישי באתר מרזל א.ש.

sosnhmrz@post.bezalel.ac.il