תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

זהבי אהד, ד"ר

זהבי אהד, ד"ר

ohadzehavi@post.bezalel.ac.il