תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

ראובני יפעת, ד"ר

ראובני יפעת, ד"ר

yifatr@post.bezalel.ac.il